dofinansowanie z Unii Europejskiej

Dotacja na kapitał obrotowy

Skorzystaliśmy z dotacji na kapitał obrotowy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR).

Wartość projektu: 307 497,36 zł. Kwota dofinansowania: 307 497,36 zł. Celem i efektem projektu jest utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa.