Unia Europejska

Montaż drzwi stalowych ST 55 i ST 68

Poniżej przedstawiamy zestaw zasad, dzięki którym montaż drzwi stalowych będzie prosty i intuicyjny!

 1. Rozpakuj drzwi nie niszcząc opakowania (będzie przydatne przy ewentualnym składaniu reklamacji).
 2. Sprawdź, czy dostarczone drzwi są zgodne z zamówieniem oraz czy nie posiadają widocznych wad konstrukcyjnych i materiałowych. Jeżeli produkt posiada uszkodzenia to należy ponownie go zapakować w opakowanie fabryczne i rozpocząć procedurę reklamacyjną. Warunki gwarancyjne przedstawione są na karcie gwarancyjnej dołączonej do drzwi.
 3. Sprawdź, czy wymiary otworu w ścianie odpowiadają tym zalecanym przez producenta.
 4. Oczyść i wyrównaj krawędzie oraz powierzchnie przygotowanego w ścianie otworu.
 5. W przygotowany w ścianie otwór ustaw wstępnie ościeżnicę i unieruchom ją klinami montażowymi. Ościeżnica powinna pokrywać się z murem od strony, na którą mają się otwierać drzwi. Zapobiega to ewentualnemu wyłamaniu skrzydła.
 6. Wyznacz poziom podłogi i dopasuj do niego poziom dolnej krawędzi skrzydła. Skoryguj błędy wstępnego ustawienia ościeżnicy w otworze i ostatecznie ją unieruchom stosując kliny montażowe. UWAGA! W ościeżnicy dolny ceownik (1 szt.) nie jest elementem konstrukcyjnym i nie gwarantuje zachowania właściwego rozmiaru poprzecznego. Podczas montażu w razie potrzeby poprzeczkę należy wyciąć lub usunąć.
 7. Domknij drzwi i sprawdź czy zamki działają bez zacinania, tj. czy rygle zamków trafiają centralnie w przeznaczone do tego miejsca w ościeżnicy. Tak samo zrób z trzema bolcami antywyważeniowymi. Jeśli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości, klinami doprowadź do prawidłowego ustawienia.
 8. Dokonaj ostatecznej oceny prawidłowego zamontowania drzwi. Następnie oczyść szczeliny pomiędzy ościeżnicą a murem i przystąp do montowania kołków rozporowych (6 szt.) poprzez otwór w ościeżnicy.
  UWAGA! Przy doborze kołków rozporowych należy wziąć pod uwagę budowę ściany, na której montowane będą drzwi.
 9. Zwilż wodą powierzchnię muru oraz ościeżnicy i przystąp do wypełnienia szczelin niskoprężną pianką montażową.
 10. Po zastygnięciu pianki usuń jej nadmiar i obrób płaszczyzny otworu w murze.
 11. Zamontuj próg z uszczelką oraz zaślep otwory montażowe.
 12. Usuń folię ochronną zabezpieczającą skrzydło i ościeżnicę, a następnie zamontuj wkładki, szyldy i klamki.
 13. Zaraz po montażu na blachy ze stali nierdzewnej zamontuj warstwę ochronną*, która zabezpieczy przed przebarwieniami.

*Blachy ze stali nierdzewnej należy pielęgnować przeznaczonym do tego środkiem.

W celu spełnienia wszystkich wymogów zgodnych z normą PN-EN 14351-1:2006+A1:2010 drzwi montowane jako zewnętrzne, wejściowe powinny być wyposażone w próg z uszczelką i zadaszone. Powinny być otwierane na zewnątrz budynku.

Dofinansowanie z programu Inteligentny Rozwój