Unia Europejska

Montaż drzwi Bastion

Poniżej zamieszczamy informacje, które pomogą zamontować drzwi Bastion szybko i bez problemów. Montaż jest prosty i intuicyjny, warto jednak zapoznać się z kilkoma zasadami.

 1. Drzwi należy montować w odpowiednio wykonanym otworze budowlanym.
 2. Drzwi należy montować po wykonaniu i wyschnięciu tynków oraz podłoży pod posadzki.
 3. Podczas transportu nie należy dopuszczać do nagrzania drzwi będących w folii.
 4. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności montażowych należy bezwzględnie dokonać oględzin drzwi pod kątem ewentualnych wad jawnych i innych usterek.
 5. Sposób ustawienia i regulacji:
  • Zamontować blachy kotwiące (7 szt.) do  zewnętrznej powierzchni ościeżnicy za pomocą wkrętów do drewna.
  • Ustawić kompletne drzwi w otworze budowlanym (skrzydło wraz z ościeżnicą).
  • Wbić kliny drewniane na narożach ościeżnicy tak, aby za ich pomocą ustawić pion i poziom ościeżnicy oraz jej położenie w murze.
  • Sprawdzić przekątną wewnątrz ościeżnicy z progiem.
  • Sprawdzić i doregulować za pomocą klinów przyleganie skrzydła do ościeżnicy, funkcjonowanie zamków oraz odległość skrzydła od podłogi przy otwieraniu.
  • Przed przystąpieniem do zamocowania dokładnie sprawdzić prawidłowość ustawienia i funkcjonowania drzwi oraz sztywność zamontowania za pomocą klinów.
 6. Sposób montowania:
  • Wyprofilować kotwy blaszane oraz zamocować je za pomocą dybli do muru – 7 szt. kotew.
  • Założyć min. 3 szt. rozpórek drewnianych w ¼ odległości od góry i dołu ościeżnicy oraz w środku, tak aby zachować prawidłowy jej wymiar wewnętrzny – zabezpieczając końce rozpórek np. podkładkami z tektury, aby nie uszkodzić powierzchni.
  • Wypełnić szczelinę pomiędzy ościeżnicą a murem pianką montażową i pozostawić do zastygnięcia. W czasie wypełniania nie dopuścić do zabrudzenia pianką powierzchni drzwi.
  • Obciąć nadmiar pianki.
  • Sprawdzić funkcjonowanie drzwi – ewentualnie dokonać regulacji na zawiasach.
 7. Klatki schodowe (pomieszczenia), w których instalowane są drzwi Bastion, muszą być ogrzewane.
 8. Prawidłowe ustawienie i zamocowanie drzwi ma zasadniczy wpływ na ich funkcjonalność, dlatego czynności te powinny być wykonywane przez osobę z odpowiednim doświadczeniem.
 9. Wszystkie materiały potrzebne do zamontowania drzwi powinny być na wyposażeniu Kupującego (pianka montażowa, kliny drewniane, kotwy, kołki rozporowe itp.).
Dofinansowanie z programu Inteligentny Rozwój